Therapie bij langdurige klachten na covid

Tarieven

Therapie bij langdurige klachten na covid

Sommige mensen hebben tijdens of na hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. De herstelzorg wordt vergoed uit het basispakket.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Michaela of Bart.

De aandoening en de behandeling

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van COVID-19. Veel mensen herstellen snel en in de thuissituatie zonder dat zij extra zorg nodig hebben. Maar er zijn ook mensen die extra zorg behoeven. De volgende klachten kunnen ontstaan: 

  • benauwdheid
  • conditiegebrek
  • vermoeidheid
  • spierpijn
  • geheugen- en concentratieproblemen 

Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, alleen kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen of je werk niet kunnen uitvoeren. 

Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor paramedische herstelzorg. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Ook na een herbesmetting kan men in aanmerking komen voor de vergoeding van herstelzorg.

Covid werkgroep Enschede

Het is per patiënt verschillend welke zorg nodig is. Tijdens de intake wordt door ons geïnventariseerd welke problematiek er speelt. Naar aanleiding hiervan wordt in samenspraak met de patiënt gekeken welke disciplines bij zijn/haar herstel betrokken dienen te worden. Bart heeft in Enschede een werkgroep opgezet met een breed scala aan disciplines. Deelnemers zijn fysiotherapeuten (een tweetal uit het ziekenhuis welke werken op de IC en de longdeling, maar ook psychosomatisch fysiotherapeuten), ergotherapeuten, diëtisten, een osteopaat, een logopedist, een physician assistent van Roessingh, een arboarts en een psycholoog. Periodiek komt de werkgroep bij elkaar om te sparren over de huidige zorg en worden gastsprekers uitgenodigd om de nieuwste inzichten te delen. 

Onze missie

Je kunt veel doen voor je eigen welzijn.
Heb je geen tijd voor ons, maak dan tijd voor jezelf.